GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEDAVİLERİ

  • ANEVRİZMA

    Anevrizma, anevrizma tedavisi, beyin anevrizması, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi, embolizasyon, anevrizma embolizasyonu, baloncuk, baloncuk tedavisi, baloncuk embolizasyonu, beyin anevrizma tedavisi,

  • İDRAR YOLLARI TIKANIKLIĞI

    idrar, idrar yolları, idrar yolları tıkanıklığı, böbrek, böbrek tıkanıklığı, nefrostomi, double j kateter, üreter stenti

  • RADYOEMBOLİZASYON

    kanser, karaciğer, karaciğer kanseri, tümör, kanserde lokal tedaviler, radyoembolizasyon, karaciğer kanserlerinde radyoembolizasyon,

back to top