GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEDAVİLERİ

 • Beyin Anevrizması

  Anevrizma, anevrizma tedavisi, beyin anevrizması, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi, embolizasyon, anevrizma embolizasyonu, baloncuk, baloncuk tedavisi, baloncuk embolizasyonu, beyin anevrizma tedavisi,

 • İdrar Yolları Tıkanıklıkları

  idrar yolları, idrar yolları tıkanıklığı, idrar yolları tedavisi, perkütan nefrostomi, double j kateter, nefrostomi, idrar yolları drenajı,

 • Kemoembolizasyon

  kanser, kanser tedavisi, karaciğer kanseri, kanserde lokal tedaviler, kemoterapi, kemoembolizasyon, hepatoselüler kanser,

 • Radyoembolizasyon

  kanser, karaciğer, karaciğer kanseri, tümör, kanserde lokal tedaviler, radyoembolizasyon, karaciğer kanserlerinde radyoembolizasyon,

back to top