GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEDAVİLERİ

  • Beyin Anevrizması

    Anevrizma, anevrizma tedavisi, beyin anevrizması, anevrizmanın ameliyatsız tedavisi, embolizasyon, anevrizma embolizasyonu, baloncuk, baloncuk tedavisi, baloncuk embolizasyonu, beyin anevrizma tedavisi,

  • İdrar Yolları Tıkanıklıkları

    idrar yolları, idrar yolları tıkanıklığı, idrar yolları tedavisi, perkütan nefrostomi, double j kateter, nefrostomi, idrar yolları drenajı,

back to top