Beyin Anevrizması

Ruptüre Olmamış Beyin Anevrizmalarının Tedavisinde Akım Çevirici  Stentler (Pipeline), Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

Journal of Clinical Neuorscience 2014; 21:6-11. 
 
Ruptüre olmamış anevrizmların tedavisinde koil embolizasyonu cerrahi kliplenmeye tercih edilmesine karşın dev, geniş boyunlu ve fusiform anevrizmalarda yetersiz kalmaktadır. Kompleks anevrizmaların stent yardımlı koil embolizasyonunda da koil çökmesi ile birlikte tekrar dolması ya da anevrizmanın tekrarlaması nadir görülmeyen risklerdir.  
 
Pipeline akım çevirici stentler büyük, dev ve geniş boyunlu anevrizmların tedavisinde kullanımı kabul görmüştür. Pipeline damar içi yerleştirilen, kendinden genişleyebilen, %25 platin, %75 kobalt-nikel stentlerdir. Standart stentlere göre 3 kat daha fazla damar yüzeyine temas alanı olup normal genişliğinde % 30-35 metal yüzey teması bulunmaktadır. Temel prensibi anevrizma boyununa doğru olan akımın yönünü çevirmektedir. 2. etki mekanizması anevrizma boyun kesiminde neo-intimal denilen damar yüzey katman gelişimini sağlayarak damardaki defektin kapanmasını sağlamaktır. Bu sayede anevrizma içine giren kan azalıp anevrizma içine trombüs gelişimi yolu ile anevrizmanın kapanması başarılmaktadır. 
 
Pipeline akım çevirici stentlerin kullanıldığı 13 çalışma gözden geçirilerek başarı oranları, komplikasyon ve nüks oranları değerlendirilmiştir. Toplam 13 çalışmada 1043 anevrizma çalışmaya dahil  edilmiştir. 
  • Ortalama anevrizma boyutu 11.1 mm, %37' si büyük, %10' u dev anevrizmadır.
  • Mortalite (ölüm) oranı %2.3
  • Komplikasyon oranı %16.7 (kümülatif olay oranı), bunlar içinde yan dal tıkanma oranı %2.3, kanama (SAK ve ICH) oranı %3.4.
  • 6 aylık anevrizma kapanma oranı %79.7 dir. Pipeline ile birlikte ilave koil kullanılması anevrizma kapanma oranını etkileyebileceği iddia edilmiş olsa da farklılık bulunamamıştır (Szikora ve arkadaşları). 
Pipeline akım çevirici stentlerin kullanım sonrası 2 kan sulandırıcı ilaçın kullanılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak anevrizmanın tam 
trombozisi diğer tekniklere göre daha uzun zaman almaktadır. Tüm bu oranlar göstermektedir ki pipeline akım çevirici stentler 
komplikasyon ve ölüm oranı yönünden diğer endovasküler tekniklerle benzerlik göstermekle birlikte 6 aylık anevrizma kapanma oranları daha yüksektir. 

back to top