Böbrek Damar Darlığı Tedavisi

BÖBREK ATARDAMAR DARLIKLARI (Renal Arter Stenozu) 

Hipertansiyon sık görülen bir hastalık olup nedenlerinden biri böbrek atardamarlarındaki darlıklardır. Damar darlığı ilerleyici bir hastalık olup zaman içerisinde böbrek damarlarının tıkanmasına ve buna bağlı böbreklerin kaybına yol açabilir. Atheroskleroz en sık neden olup bunun dışında nadir neden vaskülit olarak tanımlanan damarların inflamasyonudur. Atheroskleroza sıklıkla diyabet, yüksek kolesterol ve trgliserid değerleri yol açmaktadır. İlaç tedavisine direnç gösteren yüksek tansiyonlu hastalarda olası böbrek atardamar darlığının ekarte edilmesi amacıyla Renal arter Doppler ultrasonografi incelemesi yapılmalıdır. Doppler incelemesi darlığı desteklemesi durumunda ileri teknik olarak bilgisayarlı tomografik anjiografi (BTA) ya da manyetik rezonans anjiografi (MRA) teknikleri uygulanarak kesin tanı konur. Nadir durumlarda kesin tanı için anjiografi (DSA) gerekli olabilir.   
 
Böbrek damar darlıklarının temel tedavisi girişimsel radyoloji yöntemleri ile yapılan balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesidir. Cerrahi yaklaşımlar nadiren uygulanmaktadır. Bu darlıkların altta yatan nedene bağlı olarak balon ve stent ya da sadece özellikle vaskülitte balon tedavisi yeterli olabilmektedir. Bu darlıkların tedavi edilmesi de tansiyonda düzelme sağlamakta ve böbreklerin korunabilmesi mümkün olabilmektedir. Tedavi sonrası hastaların çoğunda tansiyon değerlerinde düşme ve kullanılan tansiyon düşürücü ilaçların azaltılması sağlanabilmektedir. Sık olmamakla birlikte tansiyonun tamamen normale dönmesi de bazı hastalarda görülebilmektedir.   
 
Olgu Örnekleri 
 
Olgu 1:
 
 
Böbrek Atardamar darlıkları, sağ ve sol böbrek atardamar başlangıç kesimlerinde darlıklar (SOL), stent yerleştirilmesi sonrası normal böbrek atardamar görünümü (SAĞ). 
 

Böbrek Atardamar Darlıkları        
 
 
Böbrek Atardamar Darlıkları Stent Sonrası
 
Olgu 2: 
 

Sağ böbrek arterinde (atardamar) fibromüsküler displaziye bağlı tesbih dizisi tarzında darlık (SOL), darlık kesimine balon uygulanması ait anjiografi görünümü (ORTA), balon sonrası arter genişliğinin normal düzeye dönmesi (SAĞ) 
 
Olgu 3:

• 73 yaşında erkek, 2'li antihipertansif tedaviye rağmen tansiyon kontrol edilemiyor
• Kateter anjiyografide (DSA) sağ böbrek atardamarında (renal arter) darlık görünüyor
• 1. ve 2. imajlar kemik yapılar silinerek elde edilen anjiyografi (DSA), 3. kemik yapılarla birlikte elde edilen anjiyografi (konvansiyonel anjiyografi) 2. ve 3. imajlar büyütülmüştür.


• Sağ böbrek atardamarındaki tedavisi stent ile yapıldı
• 1. imajda balona yüklü stent kapalı olarak darlık bölgesine yerleştirilir (ok)
• 2. imajda darlık bölgesine yerleştirilmiş stentin açılması için balon şişirilerek stent gerçek boyuta ulaşır (ok) Balon söndürülerek çıkarılırken stent damarda kalır.

 
• Sağ böbrek atardamarına stent yerleştirilip balonu söndürererk çıkarıldıktan sonra anhiografi görüntüleri
• 1. , 2. ve 3. anjiografi imajları erken ve geç fazda alınmıştır. 3. geç fazda böbrek kontrast madde ile yoğun olarak boyanır
• Darlık kesimine yerleştirilen stent açıldıktan sonra darlık giderilir. Tam açıklık sağlanır.
 

Etiketler:

damar, damar darlığı, damar tıkanıklığı, damar tedavisi, damar hastalıkları, böbrek, böbrek damarı, yüksek tansiyon, hipertansiyon, böbrek damar darlığı, böbrek hastalığı, balon, stent, anjiografi, girişimsel radyoloji, böbrek hastalığı tedavisi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, damar sertliği, şah damarı, şah damarı tedavisi, 

back to top