Böbrek Damar Darlığı Tedavisi

Böbrek Atardamar Darlıkları (Renal Arter Stenozu) 

Hipertansiyon sık görülen bir hastalık olup nedenlerinden biri böbrek atardamarlarındaki darlıklardır. Damar darlığı ilerleyici bir hastalık olup zaman içerisinde böbrek damarlarının tıkanmasına ve buna bağlı böbreklerin kaybına yol açabilir. Atheroskleroz en sık neden olup bunun dışında nadir neden vaskülit olarak tanımlanan damarların inflamasyonudur. Atheroskleroza sıklıkla diyabet, yüksek kolesterol ve trgliserid değerleri yol açmaktadır. İlaç tedavisine direnç gösteren yüksek tansiyonlu hastalarda olası böbrek atardamar darlığının ekarte edilmesi amacıyla Renal arter Doppler ultrasonografi incelemesi yapılmalıdır. Doppler incelemesi darlığı desteklemesi durumunda ileri teknik olarak bilgisayarlı tomografik anjiografi (BTA) ya da manyetik rezonans anjiografi (MRA) teknikleri uygulanarak kesin tanı konur. Nadir durumlarda kesin tanı için anjiografi (DSA) gerekli olabilir.  

 

Böbrek damar darlıklarının temel tedavisi girişimsel radyoloji yöntemleri ile yapılan balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesidir. Cerrahi yaklaşımlar nadiren uygulanmaktadır. Bu darlıkların altta yatan nedene bağlı olarak balon ve stent ya da sadece özellikle vaskülitte balon tedavisi yeterli olabilmektedir. Bu darlıkların tedavi edilmesi de tansiyonda düzelme sağlamakta ve böbreklerin korunabilmesi mümkün olabilmektedir. Tedavi sonrası hastaların çoğunda tansiyon değerlerinde düşme ve kullanılan tansiyon düşürücü ilaçların azaltılması sağlanabilmektedir. Sık olmamakla birlikte tansiyonun tamamen normale dönmesi de bazı hastalarda görülebilmektedir.   

Olgu Örnekleri 

Olgu 1:

 

  

 
Böbrek Atardamar darlıkları, sağ ve sol böbrek atardamar başlangıç kesimlerinde darlıklar (SOL), stent yerleştirilmesi sonrası normal böbrek atardamar görünümü (SAĞ).

 

  
Böbrek Atardamar Darlıkları                                                  Böbrek Atardamar Darlıkları Stent Sonrası

Olgu 2: 

 

 
Sağ böbrek arterinde (atardamar) fibromüsküler displaziye bağlı tesbih dizisi tarzında darlık (SOL), darlık kesimine balon uygulanması ait anjiografi görünümü (ORTA), balon sonrası arter genişliğinin normal düzeye dönmesi (SAĞ)

 

Olgu 3:

 

 

 

 

 

 

back to top