Diyabetik Ayak Tedavisi

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİ  

Cerrahi ve girişimsel radyoloji yöntemleri mevcuttur. Girişimsel radyolojide damar darlık ve tıkanıklıkları yine direkt damar yolu ile girilerek tedavi edilir. Temel tedavi yöntemi balon ya da stent ile darlık veya tıkanıklığın giderilmesidir.
 
Girişimsel radyoloji yöntemleri ile yapılan direkt ciltten (perkütan) balon ve stent tedavileri cerrahi yöntemlere göre bazı avantajlar sağlamaktadır. Bunların başında hastanede kalış süresinin kısa olması gelmektedir. Bununda sebebi ameliyatta oluşturulan geniş ameliyat kesisinin bu işlemde oluşturulmamasıdır. Ciltten damara toplu iğne başı büyüklüğünde bir noktadan girilmektedir. Bunun dışında anestezi-narkoz gerektirmemesi, maliyetinin daha düşük olabilmesi, risklerinin daha az olması da önemli avantajlardır. Sonuçlar cerrahi ile aynı ya da daha iyi olabilmektedir. Diğer önemli bir avantajı da aynı tedavi yönteminin tekrar uygulanabilmesidir. 
 
Damar darlık ve tıkanıklıklarının tedavisinde giriş yeri aynı taraf kasık, karşı taraf kasık ya da ayak bileği düzeyinden girilebilir. Kasıktan girilip aşağıya parmaklara, ayak bileğinden girilip kasığa doğru girişim yapılır. Bazı olgularda aynı anda hem kasıktan hem de ayak bileğinden giriş yapılarak darlık ve tıkanıklık kılavuz tel ile geçilir. Kılavuz tel üzerinden öncelikle balon gönderilerek tedavi yapılır. Balona ile damarda yeterli açıklık sağlanamadığı durumda bu kesime stent uygulanır. Balon ve stent uygulamalarında bazı damarların yapısına bağlı olarak direkt stent ile tedavi yapılabilirken bazı damarlar öncelikle balon ile tedavi edilir.
 
Diz altı ve uzun darlık ve tıkanıklıklarda damarın erken dönemde tıkanması engelleyen ilaç salınımlı balonlar kullanılmaya başlanmıştır. İlaçlı balonların normal balonlara göre özellikle diyabetik ayak hastalarında daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Darlık ve tıkanıklıkların geçilmesinde yeni teknoloji ürünü trombektomi ve atherektomi sistemleri kullanılmakta damar tıkanıklıklarına yol açan trombüs ve atherom plakları da temizlenebilmektedir.
 
Girişimsel radyolojide uygulanan balon ve stent tedavilerinin uzun süreli başarılı olabilmesi için hastanın mutlaka yaşam tarzını değiştirmesi gerekmektedir. Tedaviden sonra düzenli kan sulandırıcı ilaçları kullanması, sigarayı bırakması, diyetinde yağlı ve kırmızı eti azaltması, mutlaka şeker düzeyinin kontrol edilmesi ve bol yürüyüşler yapması gerekmektedir. Hijene dikkat edilerek düzenli yara bakımları da yapılmalıdır.
 
Tedavi edilmeyen hastalarda doku ya da organ kayıpları olmakta hastalar ayaklarını kaybedebilmektedir. Yaşamı tehdit eden riskler de gelişebilmektedir.
 
Genel olarak işlemi izleyen ilk 6 ay içinde tedavi yapılan damarda %5 ile 50 oranında daralma gelişebilmektedir. Tedavi uygulanan damarın yapısı, tedavi öncesi darlık ya da tıkanıklığın derecesi,  tedavi tekniği ile hastanın genel durumu ve alışkanlıkları tedavi etkinliğini belirler.
 
Diyabetik ayak geliştiği anda altta yatan damar hastalıkları giderildiği taktirde bu hastanın yaşam kalitesine ve yaşam süresine çok ciddi katkılar sağlanır. Diyabetik ayak gelişen hastalarda iyileşmeyen yaraların altında yatan nedenlerden biri de damar darlık ve tıkanıklığına bağlı kan akımının yetersizliğidir. Diyabetik ayak hastalarında mutlaka damarların değerlendirilmesi, darlık ve tıkanıklıkların da giderilmesi gerekir. Bu tür patolojiler giderilmezse diyabetik ayak ilerleyici olup organ kaybına yol açabilmektedir.
 
Olgu Örnekleri
 
Olgu 1
 

67 yaşında erkek hasta, uzun yıllardan beri diyabet hastası, hemoglabin A1c 7.8, kontrolsuz diyabet mevcut. Sağ ayak baş parmağında ve 3. parmakta ve ayak yan kesiminde küçük gangrenöz ülserler saptandı. Anjiografi ve sonrasında balon anjioplasti ve stent tedaviler yapıldı.
 
Ayak parmaklarında gangrenler. 
 

Diz üstü uyluk damarında yoğun kireçlenme ile izlenen ardışık darlıklar (SOL), balon sonrası yetersiz cevap (ORTA), stent sonrası darlıkta tam açıklık (SAĞ)   
 

Diz düzeyinde (popliteal arter) tıkanıklığı (SOL), balon ve balon sonrası anjiografide akım sağlanmakta (ORTA), ilaçlı balon sonrası damarda tam açıklık (SAĞ)  
 

Diz altı seviyesinde damarın tıkanıklığı (SOL),  ilaçlı balon sonrası diz altı damarında tam açıklık (SAĞ ve ALT)   
 

Olgu 2
 
65 yaşında erkek hasta 20 yıldan beri diyabet tedavisi almaktadır. Diyabetik ayak teşhisi konulan hastada sağ bacak girişimsel radyoloji bölümüne danışılmadığı için 2 yıl önce diz altından ampute edilmiş. Sol ayak parmaklarında ülsere yaralar mevcut olan diyabetik ayak olgusunda teşhis ve tedavi uygulandı. 
 

• Anjiografi görüntüsünde hastanın sağ uyluk atardamarında tıkanıklık saptandı.
• Anjiografi görüntüsünde tıkanıklık kılavuz tel ile geçildikten sonra tel üzerinden tıkanıklık seviyesine balon uygulandı.
• Anjiografi görüntüsünde balon sonrası kontrol anjiografide tıkanıklığın tam olarak giderildiği, damarın açıldığı görüldü.

 
Etiketler;

bacak, bacak ağrısı, diyabet, diyabetik ayak, diyabetik ayak tedavisi, diyabet tedavisi, şekere bağlı ayak hastalığı, şeker hastalığı, diyabetik damar tıkanıklığı, damar tıkanıklığı tedavisi, diyabetik ayak grubu, amputasyon, damar tıkanıklığı tedavisi, Şeker hastalığı; şeker; şekere bağlı ayak yarası; şekere bağlı ayak tedavisi; Diyabet, diyetik ayak; ayak yarası; ayakta ülser; ayakta gangren; diyabetik ayak tedavisi; atardamar darlığı; atardamar tıkanıklığı; varis; varis tedavisi; atardamar darlığı; atardamar tıkanıklığı, myom, miyom tedavisi, myom embolizasyonu, varis tedavisinde son gelişmeler,  diyabetik ayak kliniği, şah damarı, şah damarı tedavisi

 

back to top