Hemanjioma

DAMAR MALFORMASYONLARI

• ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR
• ARTERİOVENÖZ FİSTÜL
• HEMANGİOMA; HEMANJİOM 
 
Hemanjom embolizasyonu
• 15 yaşında kız çocuğu, topuğunda ağrı yakınması ile başvurdu. Yapılan MR incelemesinde 4cm çapında hemanjom ile uyumlu lezyon saptandı.
• Tedavi amacıyla anjiografi ünitesinde ultrasonografi eşliğinde lezyona kelebek set ile girildi. Kontras verilerek alttaki görüntüler elde olundu. Hemanjoma düşük debili, büyük sefen venine drene olmaktadır. 
• Tedavi amacıyla % 2'lik atherosklerol yavaş enjeksiyonla kelebek setten lezyon verildi. Lezyona verilen drenaj venine hafif bası uygulandı. 2. seanstan sonra lezyon belirgin olarak gerileyip, hastanın yakınmaları giderildi.
 
TÜMÖR EMBOLİZASYONLARI
 
Damardan zengin tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması yoğun kan kaybına yol açıp cerrahi girişimi zorlaştırma riski taşımaktadır. Bu yönden cerrahi sırasında kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulacak kanamanın engellenmesi ve tümörün cerrahi olarak. güvenli bir şekilden çıkarılması amacıyla ameliyat öncesi tümör embolizasyonu yapılabilmektedir. 
 
• KAROTİD BODY TÜMÖR EMBOLİZASYONU
• MENENGİOMA EMBOLİZASYONU
• ANJİOFİBROM EMBOLİZASYONU
 
 
Etiketler:

kanama, kanama embolizasyonu, embolizasyon, girişimsel radyoloji, myom, myom embolizasyonu, varis, varis tedavisi, burun kanaması, kan kusma, kan tükürme, kan kusma, tümör embolizasyonu, kanser, kanser tedavisi, ablasyon, kemoembolizasyon, myom tedavisi,  

back to top