İdrar Yolları Tıkanıklıkları

İDRAR YOLLARI 

İdrar yolları böbrek, üreter, mesane ve üretradan oluşur. Böbrekler önemli bir temizlik organı olup vücudumuzda artık maddelerin, ilaçların zararlı maddelerin kandan temizlendiği ya da filtre edildiği yerlerdir. İki böbreğimizi mevcut olup içerisinden yüksek miktarda kan geçip filtre edildikten sonra idrar oluşur. Bu idrar glomerüler sistemden pelvikalisiyel sisteme geçip üreterler boşalıp üreterler yoluyla mesaneye (idrar torbasına) ulaşır. Mesanede biriken idrar üretra yoluyla dışarı atılır.
 
İdrar Yolları Tıkanıklığı
 
İdrar Yolları TIkanıklığı Tedavisi
 
Perkütan Nefrostomi 
 
İdrar yollarında tıkanıklığa bağlı olarak idrar mesaneye ulaşamadığı zaman böbrek içinde idrar yollarında genişleme gelişir buna hidronefroz denir. Hidronefroz üreteri de içine alırsa hidroüreteronefroz olarak tanımlanır. Taş, inflamatuvar hastalıklar, tümör ve geçirilmiş ameliyatlara bağlı üreter yaralanmaları hidronefrozun en sık nedenidir. İdrar mesaneye ulaşamadığı zaman gelişen hidronefroz hızlıca tedavi edilmediği taktirde böbrek fonksiyonlarında bozulma gerçekleşir.
 
 
İdrar yolları tıkanıklıklarında sebebe yönelik tedavi uygulanır. Taş gibi hastalıklarda cerrahi uygulanırken kanser ve inflamatuvar hastalıklarda cerrahi uygulanamayabilir. Bu durumda idrarı mesaneye ulaştırmak için ya sistoskopi yoluyla mesaneye girilip mesaneden üretere yani retrograd yol ile üreteral stent ya da double J kateter yerleştirilir. Bu girişimin başarılı olmadığı ya da uygulanamadığı durumlarda perkütan yol ile direkt ciltten girileren böbreğe girilip renal pelvise kateter yerleştirilir. Kateter dışarıda torbaya bağlanarak idrarın torbada birikmesi sağlanır.
 
Double J Kateter/Üreteral Stent Yerleştirilmesi
 
Üreterlerde gelişen darlık ve tıkanıklıklara bağlı hidronefroz gelişir. Hidronefroz erken dönemde tedavi edilmez ise böbrek fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkar. Üreter darlıkları ileri yaş hastalarda sıklıkla distalde ve mesane giriş yerinde izlenir. Çocuklukta görülen üreteropelvik bileşke darlığı dışında erişkinde taş, inflamatuvar hastalıklar, tümörlere bağlı tıkanıklık ile mesane, serviks ve uterus ameliyatlarına bağlı nedenlerle üreterlerde yaralanma sonucu darlık ya da tıkanıklık gelişir.
 
Üreterlerdeki darlık ve tıkanıklık retrograd yol ile mesane girişiyle ya da perkütan yol ile direkt böbreğe ciltten girilerek antegrad yol ile tedavi edilir. Her iki girişte de amaç böbrek içi idrar yolları olan renal pelvis ile mesane arasında idrar geçişinin sağlanmasıdır. Kanserlere bağlı darlık ya da tıkanıklıklarda direkt ciltten böbrek içi idrar yollarına (kalisiyel sistem) iğne ile girilir. İğne içerisinden kılavuz tel gönderilir. Kılavuz tel üzerinden de dilatör ve ardından manuplasyon kateteri yerleştirilir. Distal üreterdeki darlık ya da tıkanıklık kılavuz tel ve kateter yardımı ile geçilir. Kateter mesaneye ulaştırıldıktan sonra kontrast madde ile sistogram alınır. Kateter içerisinde kılavuz tel gönderilir. Kılavuz tel mesaneden tutularak üzerinden üreteral stent yerleştirilip kılavuz tel geri alınır.
 
İşlem lokal anestezi altında günübirlik yapılıp  2 saat gözledikten sonra hasta taburcu edilir. İşleme bağlı en önemli riski üreterin delinmesidir. İdrarın dışarı kaçtığı görülerek tanısı konur. Mesaneye düşülen vakalarda üreteral stent yerleştirilmesi ve 2 ay takibi yeterli olur. 
Her iki üreter distal tıkanıklığı nedeniyle perkütan üreteral stent (double J kateteri) uygulanan hastada skopide kateterlerin proksimal uçları renal pelviste iken distal uçları mesane içerisindedir
 
Etiketler;
idrar yolları, idrar yolları tıkanıklığı, perkütan nefrostomi, üreteral stent yerleştirilmesi, idrar, idrar yolları, safra yolları, safra, idrar yollarında tıkanıklık, üreter stenti, nefrostomi, idrar yolları tıkanıklığı tedavisi, myom, myom tedavisi, myom embolizasyonu 

back to top