Kist Hidatik Tedavisi

KİST HİDATİK TEDAVİSİ

 
1. Tedavi Endikasyonları
• Kist hidatik sınıflandırılmasında kullanılan Gharbi tip1 ve 2 tipleri için PAIR, Gharbi tip 3 için ise kateterizasyon tekniği uygulanır. 
• Sıklıkla lobüe konturlu basit karaciğer kistine karşılık tip 1 hidatik kistler hidrostatik basınçlarından dolayı yuvarlak ya da elipsoid ve duvarları basit kistten daha kalın olur. 
 
2. Tedavinin yapılamayan durumlar (Kontrendikasyonlar)
• Kistin safra yollarına bağlantısının olması durumunda (kistobilier fistül) alkol ile perkütan tedavi uygulanamamaktadır. 
 
3. Hasta hazırlık
• İşlem öncesi 10 gün boyunca Albendazol kullanılır. İşlem sonrası 1 ay devam eder.
• Andazol 200 mg 2x2 10 gün işlem öncesi ve 30 gün işlemden sonra verilir.  
• Andazol dozu 10 mg/kg/gün dür. 
• Nabız, oksijen saturasyonu ve kan basıncı takip edilmelidir. Tedavi öncesi laktat ringer solüsyonu 5 mL/kg olarak uygulanmalıdır. Diphen-hydramine HCl 20 mg and methyl prednisolone 1 mg/kg dozda intravenöz uygulanarak anaflaksi riski azaltılır. 
• Anaflaktik şoka karşın hazırlıklı olunur.  
 
4. Perkütan hidatik kist tedavisi nasıl yapılır?
• Kistin işlem öncesi total volümü ölçülür. volume =X x Y x Zx 0, 523.
• Ultrasonografi eşliğinde 18G Chiba ile kist içine girilir, kistin %20’ı aspire edilir. 
• Alternatif yöntem olarak trocar tekniği ile yerleştirilmiş 6F kateter daha uygun olabilir. 
• Total volümün %10-20 si kontrast madde kist içine verilir. Skopide değerlendirilir. Safra yollarına bağlantı (fistül) var mı araştırılır. Fistül olmadığına karar verilir ise tedaviye devam edilir. 
• Geri kalan volümün %10’ u kalıncaya kadar kist aspire edilir. 
• Total volümün %35-50’ i hipertonik salin (hipertonik salin %20-30’ luk) kist içine verilir. 
• Kistin duvarında endokistin perikistten ayrıldığı saptanır. 
• 15 dakika beklenip kist içeriği aspire edilir. 
• Tekrar aynı miktarda kontrast madde verilerek kistografide ekstravasazyon, bilier kaçış olmadığı gösterilir. 
• Total volümün %60-70 i %98 lik etanol kist içine uygulanır ve 15 dk beklenir. 
• Tüm kist içeriği aspire edilir. 
• Aspirat yeterince gelmedğinde 22G needle 18G içerisinden gönderilir. Gereğinde ayrı punkture yapılarak kist içeriği tamamen aspire edilmeye çalışılır. 
• İşlem sonuna kadar ilk iğne yerinde tutulur. 
• Kistobilier fistül varlığında veya kist içeriği aspire edilemediğinde kateterizasyon tekniğine geçilir. %30 salin enjekte edildikten sonra 15 dk beklenir ve 8F pigtail kateter yerleştirilir. 24 saat beklenir. Kistografide fistül yok ise önceki miktarın yarısı %98 etanol kist içine verilir ve 15 dk beklenir. Fistül varlığında etanol kullanılmaz. 
• Kist içeriğinden sitolojik ve mikrobiyolojik analizler yapılır. 
• 6F kateter yerleştirilen vakalarda 24 saat kalır ve ertesi gün değerlendirilir. 
 
5. Perkütan kist hidatid tedavisinin riskleri (Komplikasyonlar)
• Kist yırtılması (ruptürü)
• Apse
• Safra yollarına fistül
• Safra yollarına iltihap (Sekonder sklerozan kolanjit)
 
6. Takip
• Perkütan hidatik kist tedavisinde başarı kriterleri  
• kist volümünde ve boyutlarında azalma 
• kistin sıvı komponentinden azalma
• kist duvarında kalınlaşma ve düzensizlik  
• kistin sıvı komponentinin kaybolması ve kistin solid görünüm alması 
• takiplerde boyut artışı olmaması

  

back to top