Myom Ameliyatı

MYOM AMELİYATI

Myom Tedavisinde Uygulanan Cerrahi Teknikler

Cerrahi olarak myom tedavisinde miyomektomi- sadece miyom ya da miyomların çıkarılması veya histerektomi- tüm rahim dokusunun miyomlarla birlikte çıkarılması teknikleri uygulanır. Cerrahi kararın alınmasında
 
• Hastanın yaşı,
• Doğurma arzusu,
• Ek patolojilerin oluşu (endometriosis, over kisti…),
• Miyomun büyüklüğü ve yerleşme yeri dikkate alınarak planlanır.
 
Histerektomi 
 
Tüm rahim dokusunun alınması hızla büyüyen yakınmalara yol açan miyomları olan, ileride gebelik düşünmeyen ve ileri yaş hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Histerektomi ameliyatının türünün seçimi operasyona neden olan hastalığa, hastalığın yaygınlığına, hastanın yaşına, cerrahın tercih ve deneyimine bağlıdır. Birkaç şekilde uygulanabilir:
 
1-Total Abdominal Histerektomi (TAH): 
Histerektomilerin yüzde 75’i abdominal(karın) yoldan yapılır.
 
2-Vajinal Histerektomi (VAH): 
Vajinanın üst tarafından açılan küçük bir kesikten rahimin çıkarılmasıdır. Çok yaygın olmasa da bazen aynı anda yumurtalıkların alınması da olanaklı olmaktadır,  rahmin sarkması, vajinal histerektomi yapılmasının en yaygın nedenleridir. Her kadın vajinal histerektomiye uygun değildir; vajina genişlemişse ya da vajinal doğum yapılmamışsa çok zor olabilmektedir.
 
3-Laparoskopi Yardımıyla Vajinal Histerektomi (LAVH): 
Laparoskopi ile karından açılan bir kaç delikten yapılan işlemler sonrası vajina kısmından ameliyata devam edilir ve rahim(bazen yumurtalık ve tüplerle birlikte) vajinadan çıkarılır. Karın açık ameliyattaki gibi kesilmez.
 
4-Laparoskopik Histerektomi: 
Ameliyat sadece laparoskopik olarak yapılır ve vajina kısmından hiçbir işlem yapılmaz. Rahim karındaki deliklerden ufak parçalanarak çıkarılır.
 
Miyomektomi 

Miyomun rahim duvarından basitçe sıyrılarak çıkartılması işlemidir. Çocuk isteyen kişilerde rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Miyomektomi ile miyomları alınmış bir kişide 5 yıl içerisinde tekrar miyom oluşma riski %50-60 kadar bulunmuştur, bunların dörtte birinde (%10-15) tekrar ameliyat gerekmiştir. Miyom çıkartıldıktan 6 ay sonra hasta arzu ederse gebeliğe izin verilir.
 
1-Laparoskopik Miyomektomi: 
Daha çok miyomların rahmin dış yüzeyine yakın olduğu durumlarda (subserozal miyomlar) ve çok büyük olmayan (10 cm’den küçük) miyomlarda, 4’den fazla miyom olmayan durumlarda önerilir. Açık ameliyatta olduğu gibi bunda da miyomların ileriki yıllarda tekrarlama riski vardır. Açık ameliyatta olduğu gibi çok nadiren ameliyat sırasında gelişebilecek kanama gibi bazı durumlardan dolayı rahmin tamamen alınması (histerektomi) gerekebilir.
 
2-Histereskopik Miyomektomi: 
Submukozal miyomlarının sebep olduğu aşırı uterin kanamalarının yönetimi için kabul edilebilir bir yöntemdir. Vajinadan ve rahim ağzından rahim içine  uygulanan histeroskop denen aletle rahim iç tarafındaki (submukozal) miyomların alınması ameliyatıdır. Bu yöntemle sadece rahim iç yüzeyindeki yani submukozal miyomlar alınabilir. Ameliyat genel yada spinal anestezi altında yapılabilir, ortalama yarım saat kadar sürer. Hasta hastaneden aynı gün ya da ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilir. Hastanın evinde tamamen toparlanması da 3 gün – 1 hafta arasında değişen kısa bir sürede gerçekleşir. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi miyomların ileriki yıllarda %10-20 oranında tekrar oluşma riski vardır.
 
3-Abdominal Miyomektomi: 
Karnın enine yada dikine bir kesi ile açılarak (laparotomi) miyomların alınması operasyonudur. Uterusun (rahmin) dış yüzeyinde yani subseröz olan ve rahim duvarının içerisinde yani intramural olan miyomlar için uygun bir ameliyattır. Ameliyat genel anestezi veya bölgesel anestezi altında yapılır ve süresi değişebilmekle beraber genellikle 1 saat kadar sürer. Sadece miyom alındığı ve rahim alınmadan bırakıldığı için bu ameliyattan sonra hastaların gebe kalabilmeleri mümkündür. Ameliyat sırasında kanama yada ameliyattan sonra enfeksiyon gelişmesi gibi nadir riskleri vardır.
 
Çoklu miyom olgularında miyomektomi sonrası tekrarlama riski yüksek olup buna bağlı ameliyat sonrası hastaların yakınmaları devam edebilmektedir. Miyomektomi sonrası yakınmaların tekrarladığı durumlarda pelvik MR incelemesi yapılır. Pelvik MR incelemesinde miyomların bir kısmının halen görüldüğü durumda miyom embolizasyonu öncelikli tedavi seçeneği olmalıdır.  
 
27 yaşında hasta iki kez miyomektomi ameliyatı geçirmiş. Ameliyat sonrası yakınmalarının devam etmesi üzerine yapılan MR incelemesinde rahimi dolduran çok sayıda tekrarlayan miyomlar izlenmiştir. Rahim boyutları 160x102 mm olarak ölçülmüştür (ortadaki imaj) 
  
42 yaşında kadın hasta, 6 yıl önce myomektomi geçirmiş. Yakınmaları devam etmesi üzerine yapılan MR incelemesinde uterusu dolduran 7x8 cm boyutunda nüks myom saptanması üzerine myom embolizasyonu uygulandı. 
 
Diğer Video sunumları için Cihangiroglu TV' ye bakınız.
 
Etiketler:
miyom nedir; miyom belirtileri;  miyom nedir belirtileri nelerdir; miyom ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler;  miyom; embolizasyonu; miyom ameliyatı olanlar;  miyom ameliyatı;  miyom tedavisi;  miyom ameliyatı izle;  miyom hamile kalmaya engel mi; miyom hamileliğe engel mi; miyom hamilelik; miyom hamilelikte küçülür mü; miyom tedavisi; miyom ameliyatı; miyom istanbul;  İstanbul da miyom embolizasyonu; myoma uteri; anevrizma, şah damarı, şah damarı tedavisi, damar tıkanıklığı, varis, varis tedavisi, varis tedavisinde yeni yöntemler, myom, myom tedavisi, myomda yeni gelişmeler, yapıştırıcı ile varis tedavisi, beyin anevrizması, damar tıkanıklığı tedavisi

  

back to top