Toplardamar


Toplardamar

Bacak toplardamarlarında pıhtılaşma gelişmesi durumuna derin ven trombozu (DVT) denir. Bu durum ilk 14 günde akut olarak değerlendirilirken daha geç başvurular subakut ve sonrasında kronik olarak tanımlanır. Uzun dönende DVT sonrası hastaların %15' inde venöz yetmezlik gelişir. Toplardamar hastalıklarında girişimsel radyoloji yöntemleri etkili ve komplikasyon oranları düşük tedavi seçenekleridir. Girişimsel radyoloji hem akut DVT hem de kronik DVT tedavisinde yaşam kalitesini geliştiren ve başarı oranı nisbeten umut veren tedavi seçenekleri sunmaktadır. DVT' de tedavi edilmediği taktirde uzun dönemde gelişen komplikasyonları gidermek yönünden de girişimsel radyoloji önemli konuma sahiptir.

Toplardamar darlık ve tıkanıklık tedavisi için aşağıdaki linke tıklayınız.

Toplardamar Darlığı ve Tıkanıklığı Tedavisi

Derin ven trombozu