Biyopside Genel Yaklaşımlar


Kemik Biyopsisi

Kemik biyopsileri temel olarak iki amaç için yapılır. Hematolojik hastalıklardan şüphe edildiğinda kemik iliği biyopsisi yapılırken kemikte yer işgal eden lezyonlara yönelik olarak biyopsi yapılır. Kemikteki lezyona yönelik yapılan biyopsiler kemik yapıların daha iyi görüntülenmesi nedeniyle skopi ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılır. Genellikle giriş yolunun belirlenmesi ve geçilen yapıların daha iyi değerlendirilmesi yönünden genellikle bilgisayarlı tomografi eşliğinde biyopsi yapılır.

Girişimsel radyoloji bölümlerinde sık yapılan kemik biyopsisi ağrılı bir işlem olması nedeniyle lokal anestezinin yanısıra sedoanaljezi altında uygulanmalıdır. Nadir olgularda genel anestezi de gerekebilir. Kemikteki lezyona ulaşılabilecek en kısa ve en güvenli yol tercih edilerek hastaya pozisyon verilir. İşlem öncesi kan testleri bakılmalıdır.

Diğer biyopsi sistemlerinden farklı olarak kemik dokusunun sert olması nedeniyle standart biyopsi ekipmanları kullanılmaz. Kemik biyopsisi içn özel üretilmiş biyopsi ekipmanları kullanılır. Kemik içerisinde ilerlemeye olanak sağlayan tutak ve sert metal delici komponentleri bulunur. Lezyona ulaşıldıktan  sonra mandreni çıkarılarak lezyon içerisinde çevrilip ilerletilerek doku alınır. Lezyondan genellikle bir kaç örnekleme yapılması tercih edilir.

İşlemden sonra hasta en az 2 saat günübirlik bölümünde takip edilmelidir. Hastanın 1-2 gün ağrı kesici kullanması tavsiye edilir.

PET incelemesinde torakal 11 vertebrada (omurda) yüksek aktivite artımı (aksiyal imaj, kırmızı ok, sol), füzyon görüntü (lezyon kırmızı ok, orta), (sagital görüntü, ok, sağ)

BT eşliğinde torakal 10 vertebraya kemik biyopsi iğnesi ile aşamalı olarak girilir (kırmızı ok, sol), iğne kemik içinde (kırmız ok, orta), iğne tüm kemik lezyonu boyunca ilerletilmiş görünümü (kırmız ok, sağ)

****