Kanama

 DURDURULAMAYAN KANAMA

BURUN KANAMASI, EPİSTAKSİS

1.     GENEL BİLGİ

a.     İki tiptir, anterior ve posterior. Posterior nadir olmasına karşın tıbbi müdahale gerektirir. Posteriorda konservatif tedavi nasal packing olmasına karşın rekkürent ve persistan epistaksiste cerrahi ya da endovasküler tedavi uygulanır. 

b.     Etiyoloji lokal ya da sistemik olabilir. 

c.     Lokal nedenler infeksiyon, inflamasyon, travma, neoplazm, yabancı cisim, inhalant, iatrojenic

d.     Sistemik nedenler ilaç ve kanama diskrazileri, hematolojik nedenler, Rendu-Osler-Weber (HHT)

e.     Epistaksisin bir çoğu anterior nasal kavitede Kiesselbach pleksusu kaynaklıdır.  

f.      Refrakter epistaksisten sfenopalatin arter sorumludur. 

g.     Nazal kavite arterleri

                                      i.     Supralabral arter _ FA dalı

                                    ii.     Sfenopalatin arter, majör palatin arter – MA dalı. Posterior septum

                                   iii.     Anterior ethmoidal – Posterior ethmoidal – OA dalı

h.     Epistaksis nedenleri

                                      i.     ENT oncology en sık neden nazofarenks kanseri

                                    ii.     Rendu-Osler-Weber hastalığı, epistaksis sıklıkla tekrarlar, mikropartikül 500-700 mikron arasında kullanılır. Mikrokoil önerilmez 

                                   iii.     Benign tumor, Nazofarengeal anjiofibrom, embolizasyonda SFA effektif olmaz, fasial ve asendan farengeal arter de embolize edilmelidir. 

                                   iv.      

2.     ENDİKASYONLAR

a.     Hayatı tehdit eden epistaksis, hb 8 g altına düşmesi- refraktory epsitaksis

b.     Posterior epistaksise eşlik eden kitle, vasküler patoloji

c.     48 saatten fazla sürede iki posterior tamponand başarısız olmuş ise

3.     KONTRENDİKASYONLAR

a.     Maksiller arterin oftalmik arter ile inferorlateral trunk ve petrokavernöz ICA yolu ile anastomozunun gösterilmesi

b.     Anterior epistaksis

c.     ECA enjeksiyonunda retinal boyanma olması

4.     HASTA HAZIRLIK

a.     Kan grubu bakılarak ilave ES hazırlanır, işlem sırasında aspirasyon hazır halde tutulur.

b.     Yaşlı hastalada genel anestezi uygulanır. 

5.     TEKNİK

a.     Endovasküler tedavide hedef SPA embolizasyonudur. Nazofarengeal anjiofibrom varlığında asendan farengeal arter ve fasial arterin embolize edilmesi gerekir. 

b.     4-6F guiding kateter CCA’ ya yerleştirilir.

c.     Diagnostik anjiografide bulguları nadiren spesifiktir. Tümör blush, telenjektazi, anevrizma ve ekstravazasyon görülebilir.

d.     Mikrokateter 1.9-2.1 F kateter kullanılarak spazm önlenmeye çalışırlir. Mikrokateter doğru lokalizasyona yerleştirildikten sonra nasal packing alınır. Kanama yeri görülmeye çalışılır. 

e.     Maksiller arter embolizasyonunda mikrokateter meningeal  ve acsesuar meningeal arterlerin distaline yerleştirilmelidir. 

f.      Muayane bulgusu taraf veriyor ise ipsilateral embolizasyon yapılır. Aksi taktirde kontrolateral SPA ve FA embolizasyonları da düşünülür. 

g.     Maksiller arter kateterizasyonunda oftalmik arter dolumu ve dolayısıyla retinal  boyanma olmadığından emin olunmalıdır. Sfenopalatin arter ile anterior ethmoid arterlerin anastomozu aranmalıdır. ICA dolumuna da dikkat edilmelidir. 

h.     Anterior ethmoidal arterden kanamada cerrahi uygulanmalıdır. 

i.      Asendan farengeal arter embolizasyonu yapılacak ise kontrolsüz embolizasyon riski var ise mikrokoil kullanılabilir. 

j.      Mikropartikül 300-500 Mikrondur.  

6.     KOMPLİKASYONLAR %8-13 oranında görülür. 

a.     Blindness

b.     İskemik stroke %0.9

c.     Onyx de bulunan dimetilsulfoksid trigeminocardiac refleks yoluyla belirgin bradikardiye yol açar. 

d.     Fasiyal nöralji

e.     Septal perforasyon

f.      Sinüzit

g.     Otitis media

h.     Asendan farengeal arter embolizasyonu nerve paralizine yol açabilir. 

 

7.     TAKİP

 

 

Etiketler;

kanama, burun kanaması, kan tükürme, kanlı idrar, kanlı gaita, idrarda kan, balgamda kan, rahim kanaması, myom, myom tedavisi, myom embolizasyonu, kanlı abdest, kan kusma, kusmukta kan, durdurulamayan kanama, kanamanın tedavisi, kanama embolizasyonu, embolizasyon

back to top