Myom Tedavisinde Yeni Gelişmeler

MYOM TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER

Myom tedavisinde cerrahi ve embolizasyon dışında yeni yöntemlerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerde temel amaç daha az invaziv yöntemler kullanarak myomların tedavi edilmesini sağlamaktır. 
 
MR-HIFU
 
Dünyada rahmin en sık alınma nedenini halen myomlar oluşturmaktadır. Bu bilgi ülkemiz için de geçerlidir. Myom tedavisinde günümüzde bir çok teknik kullanılmaktadır. Küçük boyutta ve yakınmaya yol açmayan myomlarda ilaç tedavisi, hormonlu rahim içi araçlar kullanılırken boyutları artan ve bası yakınmalarına, adet sorunlarına yol açan myomlarda 3 temel tedavi yöntemi myom embolizasyonu, myomektomi ve histerektomi uygulanmaktadır. Bu 3 yöntemin ortak özelliği invaziv girişim ya da ameliyat olmalarıdır. 
 
Myom tedavisinde invaziv olmayan yani hastaya herhangi bir girişim yapmadan uygulanabilen bir yöntem hep ilgi çekmiştir.  Manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde uygulanan yüksek frekanslı ultrasonografi (MR-HIFU) termal bir tedavi yöntemidir. Manyetik rezonans ile myomların yerleşimi gösterilip bu kesime yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek yapılan. myom tedavisinde dokuda yüksek ısı oluşturup termal yolla myomu iskemik hale getirmektir. Yüksek ısı myomda nekroz oluşturarak hasarlanma yolu ile küçülmesine yol açmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme aynı anda tedavi planlamasını yaptığı gibi myomdaki ısı takibini de sağlayabilir.  
 
MR-HIFU tamamıyla invaziv olmayan yani hastaya bir girişim gerektirmeyen bir myom tedavi yöntemidir. İşlem manyetik rezonans ünitesi içinde yapılmaktadır. En önemli avantajı risklerinin az, anestezi gerektirmemesi ve hızlı iyileşme sürecine sahip olmasıdır. Çeşitli araştırma sonuçlarına göre tedavi sonrası myomlarda beslenemeyen hacim %68 iken ortalama yakınmalarda 12 ayda azalma %59.9 ve myom küçülmesi %37 dir. 
 
MR-HIFU ile myom tedavi yönteminin risk oranı düşük olup %8.7 dir. Tedavi sırasında araya giren bağırsak anslarına bağlı olarak etkinlik bazen düşebilir. Tekrar girişim oranları 3 ile 33 ay arasında %0 ile %21 arasında değişmektedir. Riskleri deri yanıkları, vajinal kanama, mesane iltihabı, sinir hasarını kapsamaktadır.    
 
Radyofrekans Ablasyon
 
Myomların tedavisinde ameliyatsız yöntemlerden biri de ablasyondur. Az sayıdaki myomların tedavisinde uygulanır. 
 
Etiketler:

myom, myom tedavisi, myom embolizasyonu, myom tedavisinde gelişmeler, myomun ameliyatsız tedavisi, myom, miyom, myom tedavisi, miyom tedavisi, myom tedavi, myom embolizasyonu, myom tedavisinde gelişmeler, yeni myom tedavileri, myomun ameliyatsız tedavisi, varis, varis tedavisi, şah damarı, şah damarı tedavisi, karotis, karotis tedavisi, anevrizma, beyin anevrizması, anevrizma tedavisi, anevrizma embolizasyonu, variste yeni tedaviler, varis tedavisi yapan doktor, 

back to top