Sarkom Tedavisinde Kemoembolizasyon

Kemik ve Yumuşak doku İleri Düzey Sarkomlarında Kemoembolizasyonu Takiben Tedavi Gidişatı

Cardiovascular Interventional Radiology 2016; 39:1420-1428
 
Kemik ve yumuşak doku sarkomları tüm erişkin kanserlerinin yaklaşık %1' ni, tüm genç yaş grubunda ise %12' si ni oluşturmaktadır.  Temel tedavi cerrahi olmakla birlikte hastaların çoğu teşhis sırasında ameliyat şansını ortadan kaldıran uzak metastazlar saptanır. Cerrahi temel tedavi yöntemi olmakla birlikte ameliyattan sonra yüksek nüks-tekrarlama oranları ciddi bir problemdir. Neoadjuvan kemoterapi ve neoadjuvan radyoterapi kullanılmaya başlandıktan sonra 5 yıllık ameliyat sonrası nüks oranları %20-60 arasındadır.
 
Çalışmaya cerrahi olarak çıkarılamayan 39 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda ileri evre sarkomlarda kemoterapi ilaçlarına orta ya da yüksek duyarlılık, tüm standart tedavilerin başarısız olması, 80 yaşından küçük olmak, diğer böbrek ve sistem sorunlarının bulunmaması kriterleri alındı. Bu kritlerle uymayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 
 
Kemoembolizasyon sonrası ortalama yaşam süresi 23.7+2.1 aydır. 1 yıllık yaşam süresi %71.5, 2 yıllık yaşam süresi %45.8, 3 yıllık yaşam süresi %32.5 olarak saptanmıştır. 
 
Kemoembolizasyonun kansere bağl ağrıyı azalttığı ve tekrarlama süresini uzattığı bulunmuştur. Kullanılan partikül boyutu ve görüntüleme cevabı da tekrarlama süresi üzerine etkilidir. Çoklu tümör, radyolojik görüntülemede cevap olmaması, büyük tümör boyutu ve yüksek tümör derecesi tedaviye kötü cevabın göstergeleridir. 
 
Kemoembolizasyon ileri yumuşak doku ve kemik sarkomlarında etkili bir tedavi olup sadece kemoterapi infüzyonuna göre ağrıyı daha fazla azaltmakta ve tekrarlama sürelerini uzatmaktadır. Kemoembolizasyon sonrası 3 yıllık yaşam süresi %32.5 olarak saptanmıştır. 
 
 
 
 
Etiketler;
 
kanser, sarkom, kötü huylu tümörler, kemoembolizasyon, kanser tedavisi, kanserde güncel tedaviler, kanserde yeni tedaviler, kanserde onkolojik girişimler, onkolojik girişimler, istanbul da kemoembolizasyon, kemik kanserleri, yümuşak doku sarkomu, sarkom tedavisi, 

back to top